Monday, October 05, 2009

gempa di Padang - ingatan dari Al Quran ???

30 September 2009 berlaku gempa di Padang pada jam 17.16, gempa susulan jam 17.58, dan esoknya, 1 Oktober 2009 gempa di Jambi jam 8.52. Cuba teliti surah Al-Quran! demikian bunyi pesanan ringkas (SMS) yang beredar sekarang. Siapapun yang membuka Al-Quran akan merasa kecil di hadapan Allah s.w.t. Perhatikan ayat-ayat Allah s.w.t tersebut:

17.16 (QS. Al Israa; ayat 16): Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.


17.58 (QS. Al Israa; ayat 58): Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya) , melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz).


8.52 (QS. Al Anfaal; 52): (Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutny a serta orang-orang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya.

Tiga ayat Allah s.w.t di atas yang menunjukkan tepat pada waktu kejadian tiga gempa di Sumatera Barat; berbicara mengenai azab Allah berupa kehancuran dan kematian, dan kaitannya dengan hidup bermewah-mewah dan kedurhakaan, dan juga dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya. Ini tentu sangat menarik untuk direnungi.

sumber: era muslim
copy paste dari : http://sekondakhati.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment