Thursday, December 03, 2009

tika menjalani kehidupan seharian mu !!!

Dalam kita menikmati kehidupan seharian,jom kita amati ayat 96, Surah Al-A'raaf ini.Firman Alah SWT :

”Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

”Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)?” (QS Al-A’raaf ayat 97-100)

Hakikatnya kehidupan seharian kita semakin hari semakin sukar.Kehendak asas kehidupan semakin jauh dari keselesaan kemampuan ummah.Keselamatan diri semakin menipis dengan jenayah yang tak mengenal usia mangsa dan pelakunya merentas hubungan dari anak sendiri hinggalah ke PATI.

Di satu pihak mengatakan untuk hidup inilah `basic need' @ tuntutan kehidupan (jika mahu hidup selesa,peluang ada di mana-mana,take it or leave it?) dan dipihak yang lain mengatakan inilah BALA.

Apa pula kata anda ??? Bukankah punyai pemerintah yang tidak perihatin terhadap rintihan rakyat juga satu bala untuk negara tersebut ???

No comments:

Post a Comment