Friday, January 13, 2012


Hai anakku : bukanlah satu kebaikan namanya bila mana engkau selalu mencari ilmu tetapi engkau tidak pernah mengamalkannya.Hal itu tidak ubah bagaikan orang yang mencari kayu bakar,maka setelah banyak itu ia tidak mampu memikulnya,pada hal ia masih mahu menambahkannya

No comments:

Post a Comment