Tuesday, August 30, 2016

7 LANGKAH MEMAHAMI AL QUR'AN
7 Langkah memahami Al Qur'an

1) Luruskan niat setiap kali hendak mengkaji ayat-ayat suci


2) Gunakan Al Qur'an terjemah terpercaya bila tidak dapat mengerti bahasa arab dengan baik


3) Jangan pernah mempelajari sebuah ayat secara terpisah tanpa mendalami ayat-ayat atau hadits-hadits yang berkaitan dengan suatu topik


4) Utamakan untuk mencari tahu tafsir ayat berdasarkan hadits Nabi dan ucapan para Sahabat (atsar,ed)


5) Cari tahu apakah ada asbabun nuzul dari sebuah ayat dan pahamilah kaitan sebab turunnya wahyu dengan ayat tersebut


6) Jangan pernah lupa untuk bertanya atau berguru kepada para ulama, ustadz dan kyai untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau aqidah


7) Biasakan dirimu dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al Qur'an (ulumul qur'an) contohnya: ushul tafsir, bahasa arab, dst agar dapat memahami Al Qur'an lebih dalam

sumber :   http://islam-indah.tumblr.com/post/77425480847/7-langkah-memahami-al-quran

No comments:

Post a Comment