Saturday, July 16, 2011

Doa Malam Nisfu Syaaban

Dengan nama Allah,yang Maha Pengasih dan Penyayang.Segala puji bagi Allah,Tuhan yang memiliki alam dan selawat dan salam atas semulia-mulia Rasul-Rasul,junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan sahabat beliau sekeliannya.

Ya Allah Tuhan yang membangkitkan dan tak ada yang sanggup membangkitkan akan dia,Ya Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung,dan Ya Tuhan yang Maha Pemurah memberi nikmat-nikmat.Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Engkau yang menolong orang-orang yang memohon pertolongan dan melindungi orang-orang dari hal-hal yang dibimbangkan dan ditakuti.

Ya Allah andainya telah ditakdirkan disisi Mu akan daku dalam kitan Azali,bahawa aku celaka atau sedikit rezeki,terusir dan diharamkan akan daku maka hapuskanlah (apa-apa tercatit/tertulis pada Azali itu) dengan kemurahan Mu akan kecelakaan dan sedikit rezeki dan terusirlah akan kurang rezeki ku itu dan tetapkanlah disisi Mu dalam Azali itu(tukarkanlah akan keadaan di Azali ku itu) dengan berbahagia lagi beroleh rezeki yang dipergunakan kepada kebaikan,sesungguhnya Engkau ada berkata dan kata-kata Mu adalah benar sebagaimana tercantum di kitab Mu yang engkau turunkan atas lidah Nabi Mu yang diutus (Muhammad) "Yamhuulaahu mas yasyaa-uwa yutsbitullaakh" iaitu dihapuskan Allah barang yang dikehendakki Nya dan ditetapkan Nya disisi Nya di Azali,Ya Allah dengan keagongan Mu pada malam Nisfu Syaaban yang mulia/berkat ini,yang memisahkan padanya tiap-tiap soal/keadaan dan urusan yang tepat dan yang dipastikan,bahawa Engkau hindarkan (Ya Allah) dari bala/cubaan yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui,dan Engkaulah yang lebih mengetahui dengannya, sesungguhnya Engkau Maha Mulia dan Maha Pemurah.

Semoga selamat sejahtera atas junjungan kami,Muhammad dan sekeluarga serta mohon keselamatan pada sahabat-sahabat beliau dan segala puja dan puji bagi Allah,Tuhan yang memiliki alam keseluruhannya

No comments:

Post a Comment