Friday, October 15, 2010

Aku yang baru - 15.10.2010,Insha Allah!

“Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
– at-Tagabun : 11

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
– al-Baqarah : 286.

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan solat. Dan (solat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang kyusuk”
– al-Baqarah : 45

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”
- al-Insyirah: 5-6

“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan: Sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.”
- an-Nisa: 17-18

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”
- ath-Thalaq: 2-3

Ya Allah Ya Tuhan ku - berikanlah hamba Mu ini kejayaan yang cemerlang untuk perjalanan ku ini.Temukanlah aku dengan kelazatan iman dan kenikmatan takwa kepada Mu,Ya Allah! Maqbulkanlah niat dan azam ku untuk menjadi aku yang baru,Amin!!!

No comments:

Post a Comment